Høringssvar fra Vaksdal kommune

Dato: 07.01.2019

HØYRINGSUTTALE FRÅ VAKSDAL KOMMUNE OM ETABLERING AV NASJONALT ELDRE- PASIENT- OG BRUKAROMBUD MV

Vaksdal kommune, behandling i Levekårsutvalet 26.11.2018.

Vedtak: Levekårsutvalet ber rådmannen sende høyringsuttale om at pasientombodet også skal gjelda leverandørar av private omsorgstenester.