Høringssvar fra Fylkesmannen i Agder

Dato: 18.12.2018

Høringsuttalelse - etablering av Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud

Uttalelsen er skrevet av Fylkesmannen i Agder, helse- og sosialavdelingen

Saksbehandler: fagdirektør Ester Hassel

Godkjent av : fylkeslege/avdelingsdirektør Anne-Sofie Syvertsen

Vedlegg