Høringssvar fra Klepp kommune

Høyringssvar Etablering av eldre-, pasient- og brukarombod

Dato: 22.11.2018

Svartype: Med merknad

Senior og brukarråd i Klepp kommune behandla høyringa i møte den 21.11.18 med følgande vedtak:

1. Senior og brukarrådet er positive til å endra namnet til Eldre-, pasient- og brukarombod.

2. Det er svært viktig at ansvarområdet også omfattar tannhelse.

Vedlegg