Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Dato: 11.01.2019

Høringen har vært sendt ut internt i Sørlandet sykehus HF og til Brukerutvalget.

Det har ikke kommet inn noen høringsinnspill.