Forsiden

Høringssvar fra Moss kommune

Høring - Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

Dato: 26.04.2016

Svartype: Med merknad

Moss formannskap behandlet saken i møte 25.04.16, viser til vedlagt saksprotokoll.

Vedlegg