Forsiden

Høringssvar fra Lillesand kommune

Høringssvar - Etablering av tvisteløsningsmekanismer for rettslige tvister mellom stat og kommune mv

Dato: 28.04.2016

Svartype: Med merknad

Lillesand bystyret vedtok den 27.04.2016 i BS -059/16 følgende høringsuttalelse:
1. Lillesand kommune støtter regjeringens forslag om begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn.

2. Lillesand kommune støtter regjeringens forslag om å gi kommunene som offentlig organ adgang til å reise sak mot staten.