Forsiden

Høringssvar fra Kristiansand kommune

Kristiansand kommune tiltrer KS sin høringsuttalelse

Dato: 15.04.2016

Svartype: Med merknad

Kristiansand formannskap behandlet saken i møte 06.04.2016 og tiltrer KS sin høringsuttalelse av 23.02.2016.