Forsiden

Høringssvar fra Frogn kommune

Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune m.m.

Dato: 27.04.2016

Svartype: Med merknad

Frogn kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Kommunesektorens organisasjon (KS), og viser til deres brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 23.02.16.