Forsiden

Høringssvar fra Riksantikvaren

Begrensning i statlig klageinstans adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn og etablering av en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune - høring

Dato: 27.04.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg