Forsiden

Høringssvar fra Lund kommune

Etablering av tvisteløsningsordning mellom stat og kommune m.v.

Dato: 15.03.2016

Svartype: Med merknad

KS-005/16 Vedtak:

1. Lund kommune anbefaler at domstolene blir valgt som                 tvisteløsningsgsorgan.

  1. Lund kommune stiller seg positive til de foreslåtte endringene i forvaltningslovens § 34 og til forslag til ny § 1-4 A i tvisteloven.
  1. Lund kommune forventer at det fra det tidspunkt de nye reglene trår i kraft blir avsatt ekstra skjønnsmidler til delvis dekning av ordningen.