Forsiden

Høringssvar fra Gran kommune

Høringssvar fra Gran kommune

Dato: 26.04.2016

Svartype: Med merknad

 

SAKSPROTOKOLL

Høring - Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune m.v.

Kommunestyret 2015-2019 har behandlet saken i møte 14.04.2016 sak 48/16

Kommunestyret 2015-2019s behandling 14.04.2016:

Disse hadde ordet i saken:

Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl)

Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) la fram følgende forslag:

Gran kommune støtter Kommunenes Sentralforbund sin høringsuttalelse til forslaget om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Votering

Ved votering ble forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl), det vil si å følge KS sin høringsuttalelse, enstemmig vedtatt. Det ble dermed ikke votert over det første alternativet.

Kommunestyret 2015-2019s vedtak 14.04.2016:

Gran kommune støtter Kommunenes Sentralforbund sin høringsuttalelse til forslaget om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.