Forsiden

Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Dato: 27.04.2016

Svartype: Med merknad

Hei,

 

Vedlagt oversendes Advokatforeningens høringsuttalelse ang. ovennevnte

Vedlegg