Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

Dato: 27.04.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.