Forsiden

Høringssvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mm

Dato: 26.04.2016

Svartype: Uten merknad

Sør-Trøndelega fylkeskommune slutter seg til departementets vurdering og forslag til endringer i diverse lover.

Vedlegg