Forsiden

Høringssvar fra Flekkefjord kommune

Flekkefjord kommune - merknader

Dato: 28.04.2016

Svartype: Med merknad

FSK-041/16 Vedtak:

Formannskapet i Flekkefjord kommune går inn for at statlige klageorgan skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn.

Formannskapet i Flekkefjord kommune går inn for at det etablereres en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune.

I tvistesaker, inkludert saker etter Plan- og bygningsloven, anbefales det at domstolene benyttes som tvisteløsningsmekanisme.

Saker etter Plan- og bygningsloven skal kunne undergis full prøving i domstolene.

Med unntak av ny § 5-7 i Plan- og bygningsloven går formannskapet inn for at lovendringene i høringsnotatet blir gjort gjeldende.