Forsiden

Høringssvar fra Kvinesdal kommune

Høringssvar fra Kvinesdal kommune - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Dato: 22.04.2016

Svartype: Med merknad

Kvinesdal kommunestyre fattet følgende enstemmige vedtak 20/4-16 PS 29/16.

Kvinesdal kommune støtter høringsuttalelsen fra KS.