Forsiden

Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Etablering av tvisteløsningsmekanisme

Dato: 19.04.2016

Svartype: Med merknad

Enstemmig vedtak i kommunestyret 13. april 2016:

 

Gjerdrum kommune støtter forslaget men ønsker å påpeke at statlige instanser fortsatt må ha en viktig rolle i å overprøve kommunalt skjønn i saker som har interesse ut over kommunens grenser. Det kan for eksempel være vern av matjord og viktige naturtyper, i reguleringssaker og andre saker som påvirker flere enn kommunens innbyggere og egne områder.