Forsiden

Høringssvar fra Asker kommune

Høring - Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

Dato: 21.04.2016

Svartype: Med merknad

Asker kommune gir sin tilslutning til KS sin høringsuttalelse i saken, avgitt 23.2.2016.

Vedlegg