Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Europakommisjonens forslag til direktiv om meldeplikt for krav til tjenestevirksomhet

Dato: 06.04.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.