Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - Europakommisjonens forslag til direktiv om meldeplikt for krav til tjenestevirksomhet

Dato: 06.04.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg