Høringssvar fra Arbeids- og sosialdepartementet

Dato: 05.04.2017

Svartype: Uten merknad

Arbeids- og sosialdepartementet har ikke merknader til høringsforslaget.

 Arbeidstilsynet har gitt tilbakemelding til ASD at heller ikke de har merknader til forslaget.