Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Høringssvar fra Landsforeningen We Shall Overcome - WSO

Høringssvar fra We Shall Overcome -WSO til Norges statsrapport CRPD

Dato: 16.04.2015
Svartype: Med merknad

Høringssvar vedlagt i pdf.

Vedlegg