Høringssvar fra Bergen kommune

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Dato: 30.06.2017

Svartype: Med merknad

Byrådet behandlet saken i møtet 290617 sak 1193-17 og fattet følgende vedtak:

1. Bergen kommune avgir høringsuttalelse i samsvar med saksutredningen.

2. Melding om vedtak sendes bystyrets kontor.

Saksutredningen  ligger vedlagt.

Vedlegg