Høringssvar fra Tromsø Kommune, Rehabiliteringstjenesten

Høringssvar fra Tromsø Kommune

Dato: 30.06.2017

Svartype: Med merknad

Rehabiliteringstjenesten i Tromsø kommune mener forskriften gir kommunen en bedre mulighet til å integrere fysioterapeuter med driftsavtale på en bedre måte i det totale kommunale fysioterapitilbudet. Tenker spesielt på paragrafene under kapittel 3 i forskriften gjeldende kvalitets og funksjonskrav, som forenkler dette. 

Det fremgår tydelig av forskriften at "Behandlingen skal avsluttes dersom den ikke gir ønsket eller hensiktsmessig effekt". Dette gjør det sannsynligvis enklere for fysioterapeuten å avslutte en behandling som ikke gir effekt, selv om pasienten selv ønsker å fortsette; noe vi anser positivt.

Vi mener navnet på forskriften gir indikasjoner om at det gjelder kommunale fysioterapitjenester i stort; også fastavlønnede fysioterapeuter. Ettersom forskriften kun berører fysioterapeutene med driftsavtale, så bør forskriften ha et navn som indikerer denne avgrensningen.

I høringsnotatet virker det som at "Kapittel 4" i forskriftsteksten har kommet bort. Det går direkte fra "Kapittel 3" til "Kapittel 5".