Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Høringsinnspill fra Sørlandet sykehus HF

Dato: 26.06.2017

Svartype: Uten merknad

Saken har vært sendt ut på intern høring ved Sørlandet sykehus HF, og det har ikke kommet inn kommentarer.