Høringssvar fra Fylkesmannen i Telemark

Høringsuttalelse - forslag til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Dato: 29.06.2017

Svartype: Uten merknad

Fylkesmannen i Telemark støtter forslaget til Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester. Vi har lest forslaget med stor interesse. En slik forskrift kan bli et svært nyttig verktøy i den videre utviklingen av kommuners fysioterapitilbud med tanke på systematikk, styringsmuligheter og kvalitet.