Høringssvar fra Advokatforeningen

Høringsbrev - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Dato: 03.07.2017

Svartype: Med merknad

Vedalgt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg