Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisajon

Høringsnotat- forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Dato: 03.07.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Funskjonshememdes Fellesorganisasjon (FFO)

 

 

Vedlegg