Høringssvar fra Oslo kommune

Funksjons- og kvalitetskrav i kommunal fysioterapitjeneste

Dato: 07.06.2017

Svartype: Med merknad

I forskriften stilles det blant annet krav til brukerinvolvering, samarbeid med andre faggrupper og at fysioterapeuten utøver sin praksis i tråd med oppdatert kunnskap.

Det presiseres blant annet at fysioterapeuter skal yte sine tjenester i et forløpsperspektiv. Med dette menes et særskilt ansvar for å sikre at tjenestetilbudet sees i en større helhet, og at nødvendig tverrfaglig samhandling sikres.

Forskriften gir kommunene bedre mulighet for styring og kontroll over de tjenestene de kjøper fra avtalefysioterapeutene, og dermed bedre kunne utnytte den samlede kapasiteten som denne faggruppen gir. Den pålegger også kommunene å legge til rette for nødvendig etter- og videreutdanningen blant avtalefysioterapeutene.

Oslo kommune mener forskriften er et godt verktøy for å kunne bedre fysioterapitilbudet, og muliggjør at avtalefysioterapeutene blir tettere inkludert i det helhetlige helsetilbudet som gis til byens innbyggere.