Høringssvar fra Drammen kommune

Forslag til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Dato: 29.06.2017

Svartype: Med merknad

Drammen kommune støtter i hovedsak Helse- og omsorgsdepartementets forslag til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester. Drammen kommune savner imidlertid en omtale av:

  • innholdet i en individuell avtale og hva som skal ligge til grunn for oppsigelse av en slik avtale
  • hvilke retningslinjer som gjelder for styring og kontroll av avtalefysioterapeuters virksomhet
  • hvem som har ansvar for gjestepasienter på lik linje som i fastlegeforskriften. I Drammen kommune utgjør gjestepasienter 30 % av det totale antallet pasienter.