Høringssvar fra Skattedirektoratet

Høringsbrev - forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Dato: 30.06.2017

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev med forslag om å fastsette en forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. 

Skattedirektoratet har ingen bemerkninger til høringsforslaget.

Med vennlig hilsen

Heidi Skevik

Rettsavdelingen

Skattedirektoratet