Høringssvar fra Ålesund sjukehus, fysioterapiseksjonen

Dato: 13.06.2017

Svartype: Med merknad

Tittelen på forskriften indikerer at den omtaler hele den kommunale fysioterapitjenesten. Det gjør den ikke, og det bør derfor vurderes om tittel eller innhold skal endres slik at det er sammenfall mellom innhold og tittel.

Det er viktig både for pasientene, samarbeidspartnere og fysioterapitjenesten at brukermedvirkning, samarbeid, dokumentasjon, synlighet, kompetanse og tilgjengelighet er sentralt i den kommunale fysioterapitjenesten. Denne forskriften omtaler alle disse punktene. Det er positivt. Det er også viktig at enkelte ting f.eks dokumentasjon, kunnskapsbasert praksis og evaluering av tiltak omtales konkret med konkrete krav.

Forskriften er i stor grad individrettet. Fysioterapeutens samfunnsansvar som en del av det totale helsetjenestetilbudet i kommunen, er lite omtalt selv om det er nevnt. Det kunne vært en fordel om dette var tydeligere.