Høringssvar fra Forskningsrådet

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Dato: 24.05.2017

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev datert 4. april 2017 med høringsfrist 3. juli 2017 hvor vi blir bedt om å kommentere på forslaget om forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester.

Norges forskningsråd konsentrer sine høringsuttalelser til saker som vil kunne få forskningsmessig betydning. Forskningsrådet har ingen kommentarer til forskriften.

Forskningsrådet ønsker likevel å påpeke behovet for bedre utnyttelse av forskningsbasert kunnskap både i praksisfeltet og i folkehelsearbeidet, jf. HelseOmsorg21-strategien. Kunnskapsbaserte tjenester av høy kvalitet oppnås gjennom å sikre koblingen mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene og tjenestene.

 

Med vennlig hilsen

Norges forskningsråd

 

Jannikke Ludt

Avdelingsdirektør

Divisjon for samfunn og helse

 

Hilde DG Nielsen

Spesialrådgiver

Divisjon for samfunn og helse

 

Vedlegg