Høringssvar fra Tønsberg kommune

Høringssvar på forskrift om funksjons-og kvalitetskrav til fysioterapeuter med riftsavtale

Dato: 09.06.2017

Svartype: Uten merknad
UHO- 042/17 Vedtak: Tønsberg kommune er positiv til innføring av forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til fysioterapeuter med driftsavtale. En forskrift styrker kommunens mulighet til styring og videreutvikling av den kommunale fysioterapitjenesten.