Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenesten

Dato: 03.07.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvaret er vedlagt som PDF-fil.

Vedlegg