Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Dato: 24.04.2017

Svartype: Uten merknad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken. Vi har ingen merknader til det fremlagte forslaget.