Høringssvar fra Trondheim kommune

forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Dato: 29.05.2017

Svartype: Med merknad

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet:

  1. Trondheim kommune mener at forskriften bidrar med en tydeliggjøring av kommunenes overordnede ansvar for å jobbe systematisk med kvalitetssikring av denne delen av fysioterapitjenesten. Samtidig er det noe usikkert om den nye forskriften er tydelig nok på kommunens styringsmuligheter på dette området.
  2. Trondheim kommune mener at tittelen på forskriften er noe misvisende siden det forskriften ikke gjelder kommunale fysioterapitjenester generelt, men bare gjelder avtalefysioterapeuter.
  3. Trondheim kommune mener at det bør tas inn i forskriften en tydeliggjøring og formalisering av samarbeid mellom kommunene og tilsynsmyndighetene ved Fylkesmannen for avtalefysioterapeutene.
  4. Trondheim kommune mener det bør tas inn i forskriften hvorvidt praksisvolumet skal være i samsvar med størrelsen på hjemmelen.
  5. Trondheim kommune forutsetter at kommunene får kompensasjon for eventuelle merutgifter som følger av forskriftsendringen.