Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse - Forskrift om nytt bivirkningsregister

Dato: 08.05.2018

Svartype: Med merknad

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 25.04.2018 sak 76/18 og fattet følgende vedtak:

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forskrift om nytt bivirkningsregister» slik den fremkommer av byrådets forslag. (vedlagt)

Vedlegg

Til toppen