Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 03.08.2020

Arbeidsgiverforeningen Spekter ser etableringen av egen pensjonskonto som en viktig reform som vil bidra til lavere kostnader og til at den enkelte arbeidstaker får mer i pensjon for de midler som benyttes til pensjonssparing gjennom arbeidslivet.

Spekter støtter hovedtrekkene i de forslag som nå fremmes av departementet. Som foreslått støttes at ordningen etableres med virkning fra 1. januar 2021.

Ordningen vil gi den enkelte arbeidstaker en bedre oversikt over oppsparte pensjonsrettigheter. Spekter vil i den forbindelse understreke viktigheten av at det etableres et godt system for registrering av historiske data. Dette vil muliggjøre senere etterprøving av at de registrerte data er korrekte.