Høringssvar fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)

Forskrift rammeplan femårig lærerutdanning

Dato: 31.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt FFOs høringssvar til forslag til forskrift for rammeplan for femårig lærerutdanning.

Mvh

Hanne Witsø, FFO

Vedlegg