Høringssvar fra Camilla Gramstad Hagevold

Pedagogikk er profesjonsfaget vårt!

Dato: 16.03.2016

Svartype: Med merknad

Vi er pedagoger, og i en femårig utdanning bør man heller forsterke, enn svekke det aller viktigste fagområdet, og det som holder oss sammen som profesjon. Lag gjerne flere profesjonsfag, som tar for seg både profesjonsetikk, jus og andre viktige emner som mangler i pedagogikken, men ikke svekk faget vårt. Da får dere også en svekket profesjon.