Høringssvar fra Fylkesmannen i Rogaland

Høyringsfråsegn til forskrifter om rammeplan for femårige grunnskulelærarutdanningar - Fylkesmannen i Rogaland

Dato: 29.03.2016

Svartype: Med merknad

Sjå vedlagt pdf-dokument.

Vedlegg