Høringssvar fra Redd Barna

Redd Barnas høringsuttalelse om forslag til forskrifter til rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger for trinn 1-7 og 5-10

Dato: 01.04.2016

Svartype: Med merknad

Redd Barna viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev om nye forskrifter til rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger. Redd Barna takker for muligheten til å komme med innspill. Dere finner vårt høringssvar i vedlegget.

Med vennlig hilsen

Anne Elin Kleva

Skolerådgiver i Redd Barna

Vedlegg