Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Dato: 01.04.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.