Høringssvar fra Universitetet i Stavanger Faggruppen i pedagogikk

Høringsuttalelse fra faggruppen i pedagogikk, IGIS (Institutt for Grunnskolelærerutdanning, Idrett og Spesialpedagogikk), UiS (Universitetet i Stavanger).

Dato: 30.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg