Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forskrifter til finansforetaksloven

Dato: 01.04.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.