Høringssvar fra Pelsdyrtrygdelaget

Høring - forskrifter til finansforetaksloven

Dato: 31.03.2016

Svartype: Uten merknad

Til Finansdepartementet

Pelsdyrtrygdelaget (Norges Pelsdyralslags Gjensidige Pelsdyrtrygd) har ingen merknader til forslaget om forskrifter til finansforetaksloven.

Vennlig hilsen

Pelsdyrtrygdelaget

Knut Berg

norpels.no

Tel. 47807200