Høringssvar fra Akademikerforbundet i UD (lokallag)

Høringssvar - forskrifter til ny sikkerhetslov

Dato: 01.10.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlagte merknader.

Vedlegg