Høringssvar fra Mattilsynet

HØRINGSUTTALELSE FORSKRIFTER TIL NY SIKKERHETSLOV

Dato: 25.09.2018

Svartype: Med merknad

Uttalelse fra Mattilsynet følger vedlagt

Vedlegg