Høringssvar fra Norsk Polarinstitutt

Høringsuttalelse - forslag til forskrifter til ny lov om nasjonal sikkerhet - sikkerhetsloven

Dato: 01.10.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg